DLA FIRM

adult education 3766Kursy dla pracowników firm i instytucji prowadzone są zarówno w formie zajęć grupowych, jak i indywidualnych. Zajęcia mogą się odbywać w godzinach rannych, popołudniowych, wieczornych oraz w weekendy (zależy to przede wszystkim od oczekiwań naszych klientów). Oferujemy dojazd naszych lektorów do firm.

 

Przed rozpoczęciem zajęć dokonujemy dokładnej analizy potrzeb językowych przyszłych słuchaczy, a ustalenie celów nauczania i szczegółowych treści programowych następuje po ocenie poziomu znajomości języka. W trakcie kursu klient otrzymuje okresowe sprawozdania z przebiegu i efektów zajęć.